Sökning: "friendship"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet friendship.

 1. 1. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Erika Lundby; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 2. 2. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 3. 3. Friendship Dynamics among Adolescents

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Sara Roman; Jens Rydgren; Love Bohman; Filiz Garip; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social network dynamics; friendship; adolescent; immigration; ethnic background; religiosity; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The study of social networks has become well established in social science. As part of this development, the past several decades have seen an increasing interest in adolescent social relations. LÄS MER

 4. 4. Four Questions Concerning Love and Friendship

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sandra Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; love; friendship; relationships; partiality; special obligations; epistemic partiality; ideal romantic love; rationalization; reasons for love;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the contemporary, analytic philosophical debate about love and friendship. Part of this debate concerns the apparent paradox that, while the fact that a person is your loved one doesn’t make her more worthy of concern than any other, still you ought sometimes to treat her better than others. LÄS MER

 5. 5. Social psychological barriers to a gender balanced labor market: The role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Samantha Sinclair; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational preferences; gender typed choice; career compromise; gender identity threat; friendship; perceived discrimination; social psychology; vocational psychology; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den horisontella segregeringen på grund av kön är idag den största på arbetsmarknaden; betydligt större än bland annat segregering på grund av etnicitet. Trots att vi kommit långt med arbetet för jämställdhet, tenderar män och kvinnor fortfarande att välja olika typer av utbildningar och yrken. LÄS MER