Sökning: "jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade ordet jämställdhet.

 1. 1. Pyramider och pipelines Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER

 2. 2. Samma, lika, alla är unika En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Charlotta Edström; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; gender equality; state policies; local authority policies; practice; pedagogues; children; Sweden; Scotland; förskola; jämställdhet; statlig politik; kommunalpolitik; praktik; pedagoger; barn; Sverige; Skottland; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, critically analyse and provide information about gender equality in Swedish preschools, in relation to policy and practice. The main focus is on pedagogues’ gender equality work with children. The study includes a comparison between state gender equality policy in Scottish and Swedish preschools. LÄS MER

 3. 3. "Godispengar" eller "överdådig lyx" - om elitidrott, ekonomi och jämställdhet

  Detta är en avhandling från Idrottsforum.org

  Författare :Anna Maria Hellborg; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; elitidrott; ekonomiska villkor; jämställdhet; idrottsorganisationer; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to problematize and analyze the conception and construction of elite athletes’ economical terms through a feministic lens. I will specifically try to investigate and illustrate how women and men who want to invest and try out for elite sports, are constructed as economical actors, how economical prerequisites to practice their sport is depicted and if, and in what way, the professionalization of the sport is gender equal. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Arkipelag

  Författare :Marie Nordberg; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER

 5. 5. Integrationen och arbetets marknad Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Jennie K Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER