Sökning: "jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade ordet jämställdhet.

 1. 1. Pyramider och pipelines : Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER

 2. 2. Gender equality and health experiences : workplace patterns in Northern Sweden

  Författare :Sofia Elwér; Anne Hammarström; Annika Härenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender equality; workplace; health experiences; focus groups; cluster analysis; gender; work environment; gender regimes; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Gendered practices of working life create gender inequalities through horizontal and vertical gender segregation in work, which may lead to gender inequalities in health experiences. The workplace is an important part of the social circumstances under which health opportunities and constraints are shaped. LÄS MER

 3. 3. Samma, lika, alla är unika : En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik

  Författare :Charlotta Edström; Lisbeth Lundahl; Elisabet Öhrn; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; gender equality; state policies; local authority policies; practice; pedagogues; children; Sweden; Scotland; förskola; jämställdhet; statlig politik; kommunalpolitik; praktik; pedagoger; barn; Sverige; Skottland; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, critically analyse and provide information about gender equality in Swedish preschools, in relation to policy and practice. The main focus is on pedagogues’ gender equality work with children. The study includes a comparison between state gender equality policy in Scottish and Swedish preschools. LÄS MER

 4. 4. "Godispengar" eller "överdådig lyx" - om elitidrott, ekonomi och jämställdhet

  Författare :Anna Maria Hellborg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :elitidrott; ekonomiska villkor; jämställdhet; idrottsorganisationer; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to problematize and analyze the conception and construction of elite athletes’ economical terms through a feministic lens. I will specifically try to investigate and illustrate how women and men who want to invest and try out for elite sports, are constructed as economical actors, how economical prerequisites to practice their sport is depicted and if, and in what way, the professionalization of the sport is gender equal. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet

  Författare :Marie Nordberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Jämställdhet; män i kvinnoyrken; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; genus; poststrukturalism; frisörer; förskollärare; förskolan; sjuksköterskor; hegemoni; performativitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : AbstractJämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (The Spearhead of Gender Equality. Male Workers, Gender Equality, Masculinity, Femininity and Heteronormativity. DoctoralThesis at the Department of Ethnology, Göteborgs University. LÄS MER