Sökning: "men"

Visar resultat 1 - 5 av 6668 avhandlingar innehållade ordet men.

 1. 1. Modern men A Norwegian 30-year longitudinal study of intergenerational transmission and social change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Margunn Bjørnholt; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fathering; intergenerational transmission; longitudinal qualitative research; masculinities; men; part-time; social change; work–family; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation addresses men and change, intergenerational transmission, historical change and agency, employing as a case a longitudinal follow-up study over two generations of men, where the fathers participated in an experimental research project, the Work-Sharing Couples Project, which aimed to promote egalitarian work–family adaptations in Norway in the early 1970s. The original project was based on both spouses working part-time and shift parenting. LÄS MER

 2. 2. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. LÄS MER

 3. 3. Progressive Women, Traditional Men : The Politics of 'Knowledge' and Gendered stories of 'Development' In the Northern Periphery of the EU

  Detta är en avhandling från Santa Cruz, CA : University of California

  Författare :Ulrika Dahl; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union; Modernity; Sweden; Progressive; Women; Traditional; Men; Politics; Gendered stories; Cultural anthropology; Womens studies;

  Sammanfattning : This dissertation in Cultural Anthropology and Women's Studies is an ethnographic account of the meaning and politics of social scientific "knowledge production", exemplified in gendered stories of regional "development" in the inland northern Swedish province of Jämtland, after Sweden's 1995 entry into the EU and the cultural meanings they assign to men and women. European integration is experienced as an ongoing peripheralization of modernity, registered in visions of regional "development" centered on the heteronormatively defined ideal of jämställdhet (equality between men and women) and on the "resources" of place and history, forged in a cultural imaginary shared by social scientific researchers, state agencies, and grass-roots "practitioners". LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och men i byggyrken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Barbro Olofsson; KTH.; [2000]
  Nyckelord :woman; men; construction industri; wordload; work posture; neck shoulder; workorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The MEN 1 Pancreas Tumor Development and Haploinsufficiency

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Margareta Halin Lejonklou; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEN 1; PNET; tumor development; haploinsufficiency; survivin; Endocrinology and Diabetology; Endokrinologi och Diabetologi;

  Sammanfattning : Multiple Endocrine Neoplasia Type I Syndrome (MEN 1) is a monogenic autosomal dominantly inherited cancer syndrome caused by a heterozygous loss of the MEN1 gene, predisposing for endocrine cell proliferation and tumor formation. MEN 1 carriers classically develop tumors in endocrine organs; the parathyroids, the endocrine pancreas, and the pituitary. LÄS MER