Sökning: "Manlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet Manlighet.

 1. 1. Genusregim i förändring Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Micael Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 2. 2. Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet

  Författare :Susanne Andersson; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hegemonic masculinity; Police officers; Sweden; Polisväsen; Manlighet; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och kön En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Fogelberg Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; gender; masculinity; social construction; leadership ideals; leadership practice; ledarskap; genus; manlighet; industriarbete; verkstadsindustri; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. LÄS MER

 4. 4. Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Jesper Fundberg; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; Masculinity; Soccer; Fotboll; Manlighet;

  Sammanfattning : Diss. - S. 207-216: Bibliografi.. LÄS MER

 5. 5. Masculinizing fatherhood : sexuality, marriage and race in the U.S. Fatherhood Responsibility Movement

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anna Gavanas; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; U.S. Fatherhood Responsibility Movement; Fatherhood; Paternal role; Male role; Family; Family politics; United States; Fadersrollen; Familjer; Familjepolitik; Förenta staterna; Mansrollen; Manlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER