Sökning: "queer"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade ordet queer.

 1. 1. Body acts queer : Clothing as a performative challenge to heteronormativity

  Författare :Maja Gunn; José Teunissen; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Artistic research; design; fashion; ideology; performativity; pleasure; power; queer.; Textiles and Fashion Design ; Textil och mode konstnärlig ;

  Sammanfattning : This artistic, practice-based thesis has been developed based on the idea that design creates social and ideological change. From this perspective, Body Acts Queer — Clothing as a performative challenge to heteronormativity introduces an artistic way of working with and exploring the performative and ideological functions of clothing with regard to gender, feminism, and queer. LÄS MER

 2. 2. Body Acts Queer

  Författare :Maja Gunn; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Body; Clothes; Design; Desire; Direction; Fashion; Feminism; Gaze; Gender; Ideology; Other; Perception; Performance; Performative; Performativity; Power; Research; Sexuality; Text; Queer; Writing.; Textiles and Fashion Design ; Textil och mode konstnärlig ;

  Sammanfattning : Body Acts Queer is an exploration of the performative and ideological functions of clothes with regard to gender, feminism and queer. It is an artistic, practice-based thesis in the field of fashion and design. The thesis includes three projects: On & Off, If you were a girl I would love you even more and The Club Scene. LÄS MER

 3. 3. Queera livslopp : Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld

  Författare :Anna Siverskog; Lars Andersson; Håkan Jönson; Annika Taghizadeh Larsson; Ingrid Lander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life course; lgbtq; sexuality; age; ageing; gender identity; transgender; materiality; livslopp; åldrande; könsidentitet; sexualitet; hbtq; ålder; trans; materialitet;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i äldre lhbtq-personers livsberättelser för att undersöka erfarenheter och betydelser av att leva och åldras som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Äldre lhbtq-personer har levt och åldrats i tider där könsidentiteter och sexualiteter som går på tvärs med heteronormativiteten har varit kriminaliserade, patologiserade och många gånger framstått som avvikande. LÄS MER

 4. 4. Enahanda läsning : En queer tolkning av romancegenren

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet i feminismens tjänst : Dragkingande som praktik, politik och begär

  Författare :Anna Olovsdotter Lööv; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; drag king; queer; queer phenomenology; epistemic community; feminism; queer activism; critical feminist ethnography; empowerment; the body; desire.;

  Sammanfattning : Masculinity in the service of feminism. Drag kinging as practice, politics, and desire. The aim of the thesis is to explore drag kinging as lived experience at the crossroads of masculinity, the body, and feminist politics. Drag kinging is defined as a conscious performance of masculinity. LÄS MER