Sökning: "Kritisk kulturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Kritisk kulturteori.

 1. 1. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 3. 3. "Det hade ju aldrig hänt annars" : Om kvinnor, klass och droger

  Författare :Emma Eleonorasdotter; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Queer fenomenologi; klass; kritisk kulturteori; feminism; beroende; hälsa; risk; kvinnor; världar; kroppen; respektabilitet; hedonism; konsumtion; vardagsliv; etnografi; läkemedel; droganvändning;

  Sammanfattning : Olika typer av sinnesförändrande substanser har blivit allt fler och vanligare under de senaste 500 åren, och användningen i nutidens konsumtionskulturer fortsätter att öka. Den illegala droganvändningen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. LÄS MER

 4. 4. Sinnesstämning, skratt och hypokondri : Om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

  Författare :Anna Enström; Cecilia Sjöholm; Rebecka Lettevall; Ståle Finke; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Immanuel Kant; aesthetics; sensibility; aesthetic experience; contemporary art; Gemüt; Stimmung; mind; mood attunement; wit; laughter; hypochondria; feeling; thinking; ideal embodiment; tautegory.; Immanuel Kant; estetik; sinnlighet; estetisk erfarenhet; samtida konst; Gemüt; Stimmung; sinnesstämning; vits; skratt; hypokondri; förnimma känna; tänka; idealt förkroppsligande; tautegori; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis considers Immanuel Kant’s notion of sensibility in the Critique of the Power of Judgment (1790) and Anthropology from a Pragmatic Point of View (1798). It directs attention to sensibility’s function in Kant’s conceptualisation of aesthetic experience and thereby shows how the central role of sensibility in the third Critique contributes to a deeper understanding of aesthetic experience. LÄS MER

 5. 5. Enabling Media : Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education

  Författare :Ingrid Forsler; Michael Forsman; Staffan Ericson; Geoffrey Bowker; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; visual arts education; teacher training; educational technology; Sweden; Estonia; infrastructures; cultural techniques; sociotechnical imaginaries; visual methods; infrastructural imagination; media literacy; infrastructure literacy; bildämnet; lärarutbildning; utbildningsteknologier; Sverige; Estland; infrastrukturer; kulturtekniker; sociotekniska föreställningar; visuella metoder; infrastrukturell föreställningsförmåga; mediekunnighet; infrastrukturlitteracitet; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores the media environments of visual arts education in Sweden and Estonia and how educators understand, negotiate and enable this infrastructure. Based on the notion that the ongoing digitalization of the educational system in these countries makes established practices appear, it further discusses how visual arts education as a school subject is shaped in relation to different technologies for image making and school administration. LÄS MER