Sökning: "Kritisk kulturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Kritisk kulturteori.

 1. 1. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 3. 3. Steel as the Answer? : Viking Bodies, Power, and Masculinity in Anglophone Fantasy Literature 2006–2016

  Författare :Anna Bark Persson; Ulla Manns; Ann-Sofie Lönngren; Maria Lindgren Leavenworth; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vikings; the North; the Nordics; masculinity; fantasy literature; queer reading; temporality; postfeminism; embodiment; vikingar; Norden; maskulinitet; fantasylitteratur; queer läsning; temporalitet; postfeminism; kroppslighet; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This dissertation examines the motif of the popular Viking in contemporary Anglophone fantasy literature, with a focus on masculinity, power, embodiment,and sexuality. The study draws on queer-theoretical perspectives on masculinity and the method of queer reading, and approaches the Viking as at once bound up with the legitimization of normative and hegemonic forms of masculinity and open to (queer) negotiations and possibilities beyond normative male masculinities. LÄS MER

 4. 4. Det absoluta och det gemensamma : Benjamin Höijers konstfilosofi

  Författare :Mats Dahllöv; Cecilia Sjöholm; Anders Burman; Klaus Müller-Wille; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Benjamin Höijer; philosophy of art; metaphysics; politics; the absolute; the common; aesthetic experience; cultivation; German idealism; Swedish philosophy; Benjamin Höijer; konstfilosofi; metafysik; politik; det absoluta; det gemensamma; estetisk erfarenhet; odling; tysk idealism; svensk filosofi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis is the first interpretation of Benjamin Höijer’s philosophy of art. Höijer (1767–1812), who was a Swedish representative of German idealism, is considered one of the brightest thinkers in the history of Swedish philosophy, although to this day he has been largely neglected. LÄS MER

 5. 5. "Det hade ju aldrig hänt annars" : Om kvinnor, klass och droger

  Författare :Emma Eleonorasdotter; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Queer fenomenologi; klass; kritisk kulturteori; feminism; beroende; hälsa; risk; kvinnor; världar; kroppen; respektabilitet; hedonism; konsumtion; vardagsliv; etnografi; läkemedel; droganvändning;

  Sammanfattning : Olika typer av sinnesförändrande substanser har blivit allt fler och vanligare under de senaste 500 åren, och användningen i nutidens konsumtionskulturer fortsätter att öka. Den illegala droganvändningen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. LÄS MER