Sökning: "svenskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet svenskhet.

 1. 1. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Författare :Fredrik Hertzberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Anti-Jewish Racism : Exploring the Swedish Racial Regime

  Författare :Hansalbin Sältenberg; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; antijudisk rasism; rasism; antisemitism; sverige; svenskhet; svensk exceptionalism; svensk jämställdhet; nation; nationalstat; protestantism; sekularism; religion; vithet; judar; judiskhet; kritiska rasstudier; anti-Jewsish racism; antisemitism; racism; Sweden; Swedishness; Swedish exceptionalism; Swedish gender equality; nation; nation-state; Protestantism; secularism; religion; whiteness; Jews; Jewishness; cirtical race studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores anti-Jewish racism as a structural phenomenon inherent to Swedish society. While research often has separated the study of anti-Jewish racism/antisemitism from other racisms, this dissertation is located within the field of critical race studies to explore anti-Jewish racism as part of larger social and racialised structures. LÄS MER

 4. 4. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 5. 5. Den allrakäraste fienden : Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Författare :Ainur Elmgren; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; västerlandets bålverk; främling; frände; mellankrigstiden; media; kulturelit; bildning; press; bilden av; identifikation; den andra; fiende; nationell identitet; svenskhet; finskhet; Finland; Sverige; stereotyping; stereotyp; nationalism; historia; autoexotism; självexotism; antisemitism; xenofobi;

  Sammanfattning : This thesis studies stereotypes of Sweden and Swedishness in the Finnish press 1918–1939. It maps the genealogy of the images and analyzes the use of stereotypes. In newly independent Finland, the press conveyed debates about national values and political goals. LÄS MER