Sökning: "svenskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet svenskhet.

 1. 1. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Fredrik Hertzberg; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integrationen och arbetets marknad Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 3. 3. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 4. 4. Den allrakäraste fienden : Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Detta är en avhandling från Sekel

  Författare :Ainur Elmgren; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; västerlandets bålverk; främling; frände; mellankrigstiden; media; kulturelit; bildning; press; bilden av; identifikation; den andra; fiende; nationell identitet; svenskhet; finskhet; Finland; Sverige; stereotyping; stereotyp; nationalism; historia; autoexotism; självexotism; antisemitism; xenofobi;

  Sammanfattning : This thesis studies stereotypes of Sweden and Swedishness in the Finnish press 1918–1939. It maps the genealogy of the images and analyzes the use of stereotypes. In newly independent Finland, the press conveyed debates about national values and political goals. LÄS MER

 5. 5. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER