Sökning: "vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet vänskap.

 1. 1. Drama, hat och vänskap om ungdomars interaktioner i sociala medier

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Åsa Björk; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala medier; drama; hat; vänskap; social interaktion; ungdomar; kamratkulturer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.In this qualitative study, young people’s interactions when they use social media are studied in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

  Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER

 3. 3. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 4. 4. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Ingrid Engdahl; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. LÄS MER

 5. 5. Nordens Frihet : Samfundet, tidningen, kretsen

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tora Byström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Association Nordens Frihet; the Magazine Nordens Frihet; circles; network; friendship; the Second World War; the Finnish Winter War; the Finnish Continuation War; political core concepts; Scandinavia; Nordic union; anti-Nazism; anti-Communism; neutrality; democracy; liberal; the Cold War.; Samfundet Nordens Frihet; tidningen Nordens Frihet; krets; nätverk; vänskap; andra världskriget; finska vinterkriget; finska fortsättningskriget; politiska kärnbegrepp; Norden; nordisk union; antinazism; antikommunism; demokrati; liberal; nationell; neutralitet; kalla kriget.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The thesis deals with "Samfundet Nordens Frihet" ['The Association Scandinavia’s Freedom'], its magazine with the same name, Nordens Frihet, and the circle that constituted the magazine’s editorial committee. Nordens Frihet was founded as a direct consequence of the outbreak of the Finnish Winter War on November 30 1939 and was a very active part of the Swedish Finland Movement. LÄS MER