Sökning: "self-development"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet self-development.

 1. 1. Om folkhögskolans dynamik : Möten mellan olika bildningsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rolf Berndtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; the generally oriented course; projects of Bildung; selfeducation; self-development; self-rehabilitation; qualification; dynamic; process; power and Bildung;

  Sammanfattning : This study is describing the projects of Bildung which are possible to identify with the students and the teachers at two folk high schools and the meeting between those projects in the classrooms. Another purpose is to describe and analyze processes, which arise when teachers, students and folk high school as an institution come together. LÄS MER

 2. 2. Self-awareness and self-knowledge in professions Something we are or a skill we learn

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulla Andrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional education; self-knowledge; self-awareness; phenomenological life-world approach; self-development; psychosynthesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 4. 4. Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marcus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collectibles; collectors; collecting; reference group; identity; Self-development; recognition; role-taking; game; play; transaction; interaction; creativity; neo-median; Joas; Mead; theory of action; Humans and things; sociology of things; phenomenology; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom de flesta sociologiska forskningsperspektiv tillskrivs mellanmänsklig interaktion avgörande betydelse för att förstå olika aspekter av det sociala livet. I denna studie ligger emellertid fokus på den praktiska och erfarenhetsmässiga relationen mellan människor och ting ? en relation med stor betydelse för individers identitet och sociala liv. LÄS MER

 5. 5. Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Päivi Riestola; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Global management concept; leader-centric; employee-oriented; High Performance Culture; foreign owned; new institutionalism; modern individualism; governance; interpretation;

  Sammanfattning : Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder. LÄS MER