Sökning: "kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden kvalitativ metod.

 1. 1. Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

  Författare :Kerstin Brodin; Ove Hellzén; Marie Häggström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Conscious patient; intraoperative nursing; operating theatre nurse; qualitative method; surgical patient; intraoperativ omvårdnad; kirurgisk patient; kvalitativ metod; operationssjuksköterska; vaken patient;

  Sammanfattning : Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen. LÄS MER

 2. 2. Close to the edge : discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Författare :Maria Wiklund; Ann Öhman; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Carita Bengs; Erik Bergström; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER

 3. 3. COPD in primary care : exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth

  Författare :Sara Lundell; Karin Wadell; Börje Rehn; Åsa Holmner; Maria Wiklund; Lisa Skär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; primary care; implementation; eHealth; qualitative; mixed methods; meta-analysis; KOL; primärvård; implementering; eHälsa; Kvalitativ; mixad metod; metaanalys; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major public health problem. Symptoms and comorbidities associated with COPD affect the whole body. Clinical guidelines for COPD recommend pulmonary rehabilitation (PR) including exercise training and education promoting self-management strategies. LÄS MER

 4. 4. Bråd död när patienten drabbats av stroke - Vårdares och närståendes upplevelser

  Författare :Åsa Rejnö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :stroke; bråd död; kvalitativ metod; narrativ metod; vårdare; närstående; etik;

  Sammanfattning : Abstract A large number of people die from stroke every year, many of them suddenly and unexpectedly as a result of acute stroke. Sudden and unexpected death influences the next of kin and carers as well as the care given to the patients but has not previous been studied within the context of stroke. LÄS MER

 5. 5. Rättfärdigade prioriteringar : en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER