Sökning: "homosociality"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet homosociality.

 1. 1. Mandom och mödom : Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

  Författare :Henric Bagerius; Thomas Lindkvist; Auður Magnúsdóttir; Sverrir Jakobsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sexuality; Gender; Homosociality; Virginity; Aristocracy; Aristocratic Identity; Romance; Fornaldarsögur; Riddarasögur; Iceland; Middle Ages; Historia; History; sexuality; gender; homosociality; virginity; aristocracy; aristocratic identity; romance; fornaldarsögur; riddarasögur;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. LÄS MER

 2. 2. Vem väljer vem och varför? : Om betydelsen av homosocialitet och personliga kontakter i partiers nomineringsprocesser

  Författare :Thomas Widenstjerna; Ingemar Wörlund; Susanne Wallman Lundåsen; Anders Widfeldt; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; political parties; nomination processes; election committee; homosociality; contact capital;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study Swedish intra-party nomination processes for political appointments at the municipal, regional and national levels. This was accomplished by studying whether, and if so how, nomination processes are affected by identification and the existence of personal contacts and networks, based in part on homosociality and network capital. LÄS MER

 3. 3. Nära inpå: Maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag

  Författare :Mathias Ericson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :firefighters; profession; gender equality; masculinity; homosociality;

  Sammanfattning : This study explores the profession of firefighter, in which the progression of gender equality has been particularly slow compared to many other professions in Sweden. The aim of the study is to explore constructions of masculinity in the firefighter profession and how they are related to specific forms of community among men in this profession. LÄS MER

 4. 4. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 5. 5. Alla mäns prästadöme : Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978

  Författare :Martin Nykvist; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska kyrkan; Kyrkobröderna; lekfolk; homosocialitet; maskulinitet; genus; makt; church of Sweden; Brethren of the Church; laity; homosociality; masculinity; gender; power;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of how gender constructions have been shaped and renegotiated in the modern history of the Church of Sweden. This is achieved through the dissertation’s two general approaches, which are to account for the establishment and development of the Swedish lay movement called the Brethren of the Church (Kyrkobröderna) up until women were allowed membership in 1978, and to analyze the Brethren’s activities in relation to theories of gender, masculinity, and homosociality. LÄS MER