Sökning: "corporality"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet corporality.

 1. 1. Arkitekturens kroppslighet. Staden som terräng

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Emma Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terrain; material culture; ubiquitous gaming; gameplay; relational architecture; play; traceur; parkour; Night Climbers of Cambridge; ANT; body materiality; body techniques; corporality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arkitekter har kritiserats för att ha en vag föreställning om begreppet kropp och hur det förhåller sig till den arkitektur de gestaltar. Om kropp alls medvetandegörs är det på ett allmänt och självidentifierande plan, alternativt genom de standardiserad mått som olika byggnormer föreskriver. LÄS MER

 2. 2. Monsterkroppar Transformation, transmedialitet och makeoverkultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Kristina Stenström; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transmedia; audience; television; embodied spectatorship; makeover culture; late modernity; monstrosity; monster; vampire; zombie; transmedia; publik; television; förkroppsligat åskådarskap; makeoverkultur; senmodernitet; monstrositet; monster; vampyr; zombie; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Different narratives of corporeal transformation surround us constantly. LÄS MER

 3. 3. Begärets politiska potential Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Cecilia Annell; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Desire; politics; feminism; strategies of resistance; feminist eugenics; fin de siècle; subjectivity; New Woman; Nietzsche; Key; Marholm; Elin Wägner; Gabriele Reuter; Hilma Angered-Strandberg; Grete Meisel-Hess; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the way that feminist resistance is expressed in two Swedish and two German so-called New Woman novels from the turn of the twentieth century: Elin Wägner’s Pennskaftet (1910, Penwoman), Gabriele Reuter’s Aus guter Familie (1895, From a Good Family), Hilma Angered-Strandberg’s Lydia Vik (1904), and Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen (1911).The theoretical apparatus is comprised by the work of Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Lacan, and Jessica Benjamin. LÄS MER

 4. 4. "Ese terrible espejo" autorrepresentación en la narrativa sobre el exilio del Cono Sur en Suecia

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier

  Författare :Elena Lindholm Narvaez; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; exile; narrative; Latin America; Sweden; self-representation; identity; gender; hybridity; heterotopia; memory; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with self-representation in a corpus consisting of narrative texts about the exile from Chile, Uruguay and Argentina, that reached Sweden during the 1970s and 1980s. The first part of the analysis focuses on the representation of discursive borders that enclose identity in exile in categories based on gender and ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marianne Öberg Tuleus; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; hermeneutical phenomenology; lived experience; life-world; complexity; in-between; higher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Teacher education between familiarity and strangeness. An inquiry into the descriptions of lived experience told by teachers and student teachers in school and at the university. LÄS MER