Sökning: "män"

Visar resultat 1 - 5 av 512 avhandlingar innehållade ordet män.

 1. 1. Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts akademiska förlag

  Författare :Patrik Steorn; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; image culture; visual culture; performativity; masculinity; male nude; queer studies; homosociality; vitalism; mechanism; physical culture; life-reform-movement; nationalism; artist’s role; Eugène Jansson 1862–1915 ; JAG Acke 1859–1924 ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : At the turn of the 20th century, there was a notion in Europe that urbanisation and industrialisation had drained the human race of spiritual and physical energy. A particular concern was that men were being emasculated. LÄS MER

 2. 2. Män möter mödravård om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stefan Björk; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; föräldraskap; fäder; mödrahälsovård; förlossningsvård; BB-vård; genus; subjektspositioner; narrativ forskning; fenomenologi; fenomenologisk hermeneutik;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga och engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnad av det nyfödda barnet. De flesta pappor är med vid besöken på barnmorskemottagningen inklusive ultraljudsundersökningen, deltar i föräldrautbildningen och är med vid barnets födelse. LÄS MER

 3. 3. Män i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister : politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Eva Blomberg; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Män i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

  Författare :Anna Hedtjärn Wester; Södertörns högskola.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; turn of the century 1900; hod-carriers; artists; princes; masculinity; male dress; fashion; suits; Sweden;

  Sammanfattning : At the turn of the nineteenth century, most men wore suits. One easily gets the impression that all these men look more or less identical; the suits seem to resemble uniforms. Furthermore, compared to the women’s clothing of the period, the suit seems restrained and even drab in its shape and colour. LÄS MER

 5. 5. Män i staten stationskarlar och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lars Kvarnström; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Identity; state employer; railway; post office; bureaucratization; patriarchalism; corporativism; trade union strategy; professional strategy; political strategy; gender; brotherhood; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The employer, the state, long had the right to unilaterally set wages and determine working conditions. The goverment employees lacked the right to negotiate and sign agreements and to strike. This dissertation focuses on government employees, analyzing their identity and the strategies they chose to deal with their relationship to their employer. LÄS MER