Sökning: "skam"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet skam.

 1. 1. Alkemins skam : den alkemiska traditionens utstötning ur offentligheten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Caudex

  Författare :Carl-Michael Edenborg; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alkemi; historia; 1700-talet; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Margareta Hydén; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 3. 3. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 4. 4. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 5. 5. Bruten vithet om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Leopard Förlag

  Författare :Maria Lönn; Jenny Sundén; Katarina Mattson; Marianne Liljeström; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Whiteness; Femininity; Russia; Temporality; Modernity; decolonial theory; Multisensory Method; Haptic; Scent; Embodiment; Body images; Body Control; Bodily habits; Body schedules; Intercorporality; Shame; Vithet; Femininitet; Ryssland; Temporalitet; Modernitet; Dekolonial teori; Rasifiering; Sinnlighet; Multisensorisk metod; Haptisk; Doft; Förkroppsligande; Kroppsbild; kroppskontroll; kroppsvanor; Kroppschema; Mellankroppslighet; Skam; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. LÄS MER