Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal

  Författare :Tomas Berglund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Faderskap; svenskt 1800-tal; historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I privat och offentligt : Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Författare :Peter Bernhardsson; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Donald Broady; Eva Helen Ulvros; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER

 3. 3. Handel i brytningstid Handelsaktörer och distributionsformer i Hälsingland 1800-1846

  Författare :Anna Brismark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Handel; Hälsingland; 1800-tal; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland. : Between producer and consumer. Merchants, middlemen and credits in early 19th century Hälsingland

  Författare :Anna Brismark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hälsingland; Hudiksvall; köpmän; kommissionärer; linne; 1800-tal; protoindustri; bondehandel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning : Medierna, marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt

  Författare :Hanna Bäckström; Eva Lindqvist Sandgren; Cecilia Aneer; Anneli Palmsköld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Knitting; crochet; needlework patterns; manuals; handbooks; fashion journals; 19th century; textile studies; book history; textile history; media history; urban culture; material culture; tactile knowledge; discourse theory.; Stickning; virkning; handarbetsmönster; mönsterförlagor; manualer; handböcker; modejournaler; artonhundratal; 1800-tal; textilvetenskap; textilhistoria; mediehistoria; bokhistoria; urban kultur; materiell kultur; praktisk kunskap; diskursteori; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the publication, design, dissemination and use of patterns for knitting and crochet in Sweden in the mid-nineteenth century. It investigates why the mediation of patterns for knitting and crochet changed during this period and what these changes reveal about the handicraft skills of the target group and the social context for which the patterns were produced. LÄS MER