Sökning: "Christer Berch"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Christer Berch.

 1. 1. Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om bergs-domstolar, med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berch inseende til alment ompröfvande framstäld af Andreas Nicolaus Tunborg, ifrån Dalarne. Uti den större gustavianska läro-salen d. 23 jun. 1779

  Författare :Christer Berch; Anders Nicolaus Tunborg; Christer Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bergsbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Afhandling, om nederlags rätt i Sverige, grundad i Kongl. stadgar och förordningar: med den vidtlagfarne jurid. facult. i Upsala gillande, till offentlig pröfning framgifven och försvarad, af Christer Berch ... uti den gustavianska academ. d. I. octob. 1772. f. m

  Författare :Christer Berch; Christer Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Afhandling om mäklare rätt efter Svea rikes lag ... under ... Christer Berchs inseende försvarad af Åke Soop ... uti den större karolinska lärosalen den 8 decemb. 1773

  Författare :Christer Berch; Åke Soop; Christer Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Academisk afhandling om svenska vigterne. Med juridiska facultetens samtycke, under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Eric Magnus Wennberg ... uti den större gustavianska lärosalen d. 18 Maji 1782

  Författare :Christer Berch; Eric Magnus Wennberg; Christer Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om grufve-brytning i Sverige, under ... Christer Berchs inseende, til allmänt ompröfvande framstäld af Anton Swab ... Uti den större gustavianska lärosalen d. 10 maij 1780

  Författare :Christer Berch; Anton Swab; Christer Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER