Sökning: "1700-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet 1700-tal.

 1. 1. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER

 2. 2. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 3. 3. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Författare :ERIK BODENSTEN; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 4. 4. Att styra genom känslor : Regeringskonst i tre gustavianska projekt

  Författare :Sara Ekström; Annika Berg; Linn Holmberg; Elisabeth Mansén; Kristiina Savin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gustav III; History of Emotions; Politics of Emotion; Eighteenth Century; Governmentality; National Identity; the Order of Vasa; the National Dress; the Swedish Academy; Gustav III; känslohistoria; känslopolitik; 1700-tal; governmentality; nationell identitet; Vasaorden; Nationella dräkten; Svenska Akademien; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The eighteenth century is sometimes referred to as the Age of Sentiment. Emotions were attributed great importance, both as driving forces for human behaviour, and as a moral compass. They were also important in political rule. This also pertains to Sweden and the reign of Gustav III. LÄS MER

 5. 5. L'enseignement du français en Suède jusqu'en 1807  : méthodes et manuels

  Författare :Elisabet Hammar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Franska språket; Undervisning; Sverige; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER