Sökning: "Contemporary history circa 1800 to 1914"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Contemporary history circa 1800 to 1914.

 1. 1. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

  Författare :Magnus C Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala strukturer; Social structures; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Sammanfattning : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Ulrika Holgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med min avhandling är att visa hur klass konstruerades språkligt i Svensk Damtidning i början av 1900-talet. Teoretiskt efterlyser jag en förnyelse av studier av klass, och skriver därmed in mig i de post-marxistiska och feministiska traditionerna. LÄS MER

 3. 3. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Detta är en avhandling från Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund

  Författare :Agneta Ljungh; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; women s studies; rivalry; research policy; Historiography; portrayal of women; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en föreställning att kvinnor tills nyligen varit åsidosatta inom historieforskningen, något som hävdats bland annat inom kvinno- och genderteoretisk forskning. Mot bakgrund av en genomgång av svenska avhandlingar i historia argumenterar jag för att utvecklingen måste ses i ljuset av historieforskningens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Jansdotter; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; private space.; public space; difference; ideology; power; women; gender; conversion; revivalist movement; social work; rescue work; reform movement; prostitution; Sweden; 1850-1920; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid mitten av 1800-talet öppnades speciella institutioner i Sverige med syftet att ”rädda” prostituerade kvinnor från ett ”förtappat liv” utanför samhällets ramar. Men vilka var de kvinnor som ville rädda, bli räddare? Var deras engagemang ett uttryck för omsorg eller kan det sociala arbetet ses som en klassrelaterad maktutövning, en vilja att kontrollera och disciplinera en speciell grupp kvinnor? Hur uppfattade de kvinnor som levde på prostitution dessa räddningsförsök och hur kunde de använda sig av räddarnas engagemang? I Ansikte mot ansikte analyseras mötet mellan dessa två kvinnogrupper – räddarna och de som skulle räddas. LÄS MER

 5. 5. Empire and identity. Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Fredrik Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Friedrich Naumann; Mitteleuropa; Karl Renner; Leopold von Andrian; Heinrich Friedjung; Josef Redlich; Hugo von Hofmannsthal; Ernest von Koerber; biography; Habsburg empire; Austrian identity; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This study deals with the problem of Austrian identity in the late Habsburg empire. The investigation departs from an understanding of this problem as situated in the juncture between the historical Austrian imperial experience and the process of modern Austrian identity formation. LÄS MER