Sökning: "pride"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet pride.

 1. 1. Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden

  Författare :Anna Malmquist; Karin Zetterqvist Nelson; Kristin Zeiler; Elizabeth Peel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian family; same-sex parents; heteronormativity; homonormativity; fertility treatment; maternity care; healthcare; second-parent adoption; equality; donor; discursive psychology; thematic analysis; Lesbisk familj; samkönade föräldrar; regnbågsfamilj; heteronormativitet; homonormativitet; bemötande; mödravård; fertilitetsbehandling; närståendeadoption; jämställdhet; donator; regnbågsbarn; diskursiv psykologi; tematisk analys;

  Sammanfattning : Options and possibilities for lesbian parents have changed fundamentally since the turn of the millennium. A legal change in 2003 enabled a same-sex couple  to share legal parenthood of the same child. An additional legal change, in 2005, gave lesbian couples access to fertility treatment within public healthcare in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Professional Pride and Prejudice : Negotiating leadership in an era of interprofession-based organizing

  Författare :Erika Lokatt; Charlotte Holgersson; Monica Lindgren; Johann Packendorff; Ewa Wikström; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; profession; interprofession-based organizing; negotiated order; discourse; power base; subject position; space of action; organizational humor; leadership culture; healthcare; ledarskap; profession; interprofessionsbaserad organisering; förhandlad ordning; diskurs; maktbas; subjektsposition; handlingsutrymme; organisatorisk humor; ledarskapskultur; sjukvård; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Leadership has always played a peculiar role in the context of profession-based operations. Within bureaucratic yet decentralized organizational configurations – where conventional notions of labor management fall short in explaining executive functions – distributions of authority and influence have historically been inherent in strong hierarchies and meritocracies. LÄS MER

 3. 3. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 4. 4. Liket i garderoben : En studie av sexualitet, livsstil och begravning

  Författare :Ingeborg Svensson; Lena Gerholm; Lynn Åkesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; heteronormativity; queer theory; queer; homosexuality; gays; AIDS; funeral rituals; death; aesthetics; ethics; structure of feeling; lifestyle; shame; love; melancholy; pride; camp; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates and problematizes the work of the heteronormative surrounding the death of gay-identified men in Sweden in the 1980s. It does so by using the funeral as a lens through which to interrogate what happens when heteronormative institutions and cultural norms are confronted by gay deaths doubly stigmatised by the 'wrong' sexuality and Aids. LÄS MER

 5. 5. Allt annat än allvar : den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

  Författare :Anna Lundberg; Nina Lykke; Hillevi Ganetz; Ellen Mortensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carnival culture of laughter; comic; grotesque; feminism; queer theory; cultural studies; sex; gender; body; sexuality; rhizome; radio; Pride; sitcom; Skrattkultur; komik; grotesk; feminism; queerteori; kulturanalys; kön; kropp; sexualitet; rhizomatrik; radio; Pride; situationskomedi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar avstamp i ett möte mellan å ena sidan Michail Bachtins begrepp skrattkultur och hans positiva och uppvärderande framställning av grotesk estetik, och å andra sidan feministisk och queer teoribildning. Avhandlingen utgör en tvärvetenskaplig kulturstudie av svensk samtida skrattkultur, Mer specifikt fokuseras framställningar av kön, kropp och sexualitet. LÄS MER