Sökning: "1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 194 avhandlingar innehållade ordet 1800-talet.

 1. 1. Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet

  Författare :Hans Öjmyr; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kungliga Operan; Scenografi; historia; Sverige; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Verkstadsmiljöer under 1800-talet

  Författare :Eva Dahlström; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is concerned with the establishment of Swedishengineering industry during the 19th century, with particularattention given to industrial plants and the formation of thebuilt up environment. The primary aim is to discuss theinfluence of older forms of manufacture and the transfer of newforeign technology. LÄS MER

 3. 3. Svensk brevkultur på 1800-talet : Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling

  Författare :Kristina Persson; Mats Thelander; Carin Östman; Jan Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; correspondence; letter-writing; social practice; literacy; nineteenth century; Swedish; address; variation in style; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In this dissertation, I examine the correspondence of an upper middle-class family from the early part of the nineteenth century. My aim is to answer questions about correspondence and letter-writing as an everyday event and as a social activity. My principal theoretical framework has been ethnograpy of communication. LÄS MER

 4. 4. Att älska sin nästa såsom sig själv : om moraliska utopier under 1800-talet

  Författare :Inga Sanner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Evolution; historia; Sverige; 1870-1910; Fritänkare; Idé- och lärdomshistoria; Moral; Spiritism; Teosofi; Utopier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER