Sökning: "självskattad hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden självskattad hälsa.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Med risk för diabetes : Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Andersson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Primary health care; type 2 diabetes; prediabetes; impaired glucosetolerance; symptoms; self-rated health; lived experiences; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 3. 3. Commuting, Health, and Wellbeing : Mode and duration matters

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Kristoffer Mattisson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; GIS; Health; Medical Geography; Stress;

  Sammanfattning : Allt fler personer reser allt längre sträckor för att ta sig till och från jobbet. En starkt bidragande orsak till detta är en strävan att öka den ekonomiska tillväxten genom att göra arbetskraften tillgänglig över allt större geografiska områden. LÄS MER

 4. 4. LIFE SATISFACTION AND FEELING HINDERED BY HEALTH PROBLEMS AT 60 YEARS AND ABOVE

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Cecilia Fagerström; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADL capacity; Cross-national; Feeling hindered by health problems; Life satisfaction; Older people; Self-esteem; Gerontology; Gerontologi; Gerontology; Gerontologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag finns det flera studier där livstillfredsställelse bland äldre har undersökts. Studierna är dels genomförda i varierande kontext och dels innehåller de varierande faktorer som hälsa, funktionell förmåga, självkänsla, sociala kontakter och finansiell situation. LÄS MER

 5. 5. Lean Transformation of Industrial Work Understanding What Supports Socially Sustainable Working Conditions During Lean Manufacturing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Malin Håkansson; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organizational Ergonomics; Work Design; Physical Ergonomics; Lean Production; Manufacturing; Working conditions; Work Content Analysis; Musculoskeletal Pain; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the understanding of to what extent lean manufacturing transforms industrial work, including psychosocial and physical working conditions, and, to understand how socially sustainable working conditions can be supported in a lean organization.Four studies with different methodological approaches are included. LÄS MER