Sökning: "Pia Bülow"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Pia Bülow.

 1. 1. Making sense of contested illness : Talk and narratives about chronic fatigue

  Författare :Pia Bülow; Lars-Christer Hydén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; chronic illness; CFS; illness narratives; illness experience; narrative analysis; sense-making; interaction; identity; morality; temporalization; co-narration; storytelling; discursive management; kroniskt trötthetssyndrom; patienter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to study how people suffering from chronic fatigue (usually Chronic Fatigue Syndrome, CFS) make sense of their medically unexplained and invisible illness. Due to the vagueness and indefinable character of this illness, it becomes disputed and doubted in many contexts. Thus, I call it a contested illness. LÄS MER

 2. 2. From a place without speech : negotiations of othering among unaccompanied female minors in Sweden

  Författare :Elin Ekström; Monika Wilińska; Pia H. Bülow; Ulrika Börjesson; Ann-Christine Andersson; Marcus Herz; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; unaccompanied minors; migration; gender; youth;

  Sammanfattning : The study presented in this thesis focuses on unaccompanied female minors and their experiences as newly arrived migrants in Sweden. As a group, unaccompanied female minors have until recently been rather invisible in both academic research and media. LÄS MER

 3. 3. Våldets onda cirklar : En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; Margareta Hydén; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 4. 4. Tid, rum och självbestämmande : Möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende

  Författare :Mia Jormfeldt; Magnus Tideman; Pia Bülow; Cecilia Kjellman; Marta Szebehely; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomy; elderly; intellectual disability; daily life; group homes; interaction; time-geography;

  Sammanfattning : People with intellectual disability are living longer, which creates new demands for the support and care of this target group. Participation and autonomy at all ages, regardless of functional capacity, are cited in legislation and among the key objectives of disability policy. LÄS MER

 5. 5. Utrymme för deltagande : Beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård

  Författare :Iréne Josephson; Mats Granlund; Pia Bülow; Berith Hedberg; Cathrin Martin; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdsmöten som föranleds av medicinskt ospecifika symptom innebär utmaningar för både patient och vårdprofessionell. Samtidigt erbjuder det ospecifika ett mer flexibelt utrymme för patienters aktiva deltagande i beslutsprocesser än vad som är fallet vid specifika hälsoproblem med ett begränsat antal vedertagna behandlingsalternativ. LÄS MER