Sökning: "våld"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet våld.

 1. 1. Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

  Författare :Susanne Boethius; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mäns våld mot kvinnor; våld; behandling av män; moralarbete; accounts; våldsamma män; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Men, violence and moral work- Reports from help-seeking men at treatment centers working with violence in close relationships Men’s violence against women is an extensive social problem. In the 1970s, a new kind of centers were established in the US and UK, focusing on treating men who had been violent against their wives or girlfriends, the aim which is to end the men’s violent behavior. LÄS MER

 2. 2. Extractive Violence on Indigenous Country : sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

  Författare :Kristina Sehlin MacNeil; Marianne Liliequist; Per Axelsson; Florian Stammler; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Aboriginal; Adnyamathanha; Australia; conflict; cultural violence; extractive industries; extractive violence; Indigenous peoples; Laevas cearru; LKAB; nuclear waste repository; Sami; structural violence; Sweden; Aboriginer; Adnyamathanha; Australien; konflikt; kulturellt våld; kärnavfallsdepå; Laevas cearru; LKAB; samer; strukturellt våld; Sverige; utvinningsindustrier; urfolk; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Asymmetrical conflicts and power relations between extractive industries and Indigenous groups often have devastating consequences for Indigenous peoples. Many Indigenous groups are struggling to maintain their lands as Indigenous perspectives on connection to Country are frequently undervalued or dismissed in favour of extractivist ideologies. LÄS MER

 3. 3. Våld mot vårdare i sjukhemsvård

  Författare :Ulf Isaksson; Sture Åström; Ulla Hällgren-Graneheim; Kenneth Asplund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personlighetsdrag; sjukhem; uppfattning; upplevelse; utbrändhet; våld; vårdare; vårdtagare; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore factors related to the prevalence of violence towards caregivers working in a nursing home context. The aim was also to describe caregivers’ perceptions and experiences of violence in a nursing home context. The thesis comprises four studies. LÄS MER

 4. 4. Tjejers våld. Våldets tjejer. : en diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

  Författare :Linda Arnell; Hanna Bertilsdotter Rosqvist; Marie-Louise Snellman; Linn Sandberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Anger; discursive psychology; emancipation; emotional expression; equality; functionality; gender; girls; humanity; psychiatric diagnoses; social work; subjectivity; victimization; vulnerability; Sweden; violence; young women;

  Sammanfattning : How is girls’ violence constructed and given meaning? In what ways are girls who use violence positioned? This thesis explores how girls’ violence is given meaning within different contexts, with a specific focus on the significance given to notions of gender and femininity. It is based on two studies. LÄS MER

 5. 5. Tjejers våld, Våldets tjejer : En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

  Författare :Linda Arnell; Sweden Umeå Umeå University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER