Sökning: "Intercultural Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden Intercultural Studies.

 1. 1. Moving together : conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school

  Författare :Helen Avery; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06-17]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collaboration; organisational development; intercultural;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 3. 3. Estrategias de atenuación en español L1 y L2 : estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Disa Holmlander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mitigation; politeness; face; pragmatics; pragmalinguistics; Spanish; Swedish; L1; L2; intracultural; intercultural; interaction; conversation; discussion; negotiation; concession;

  Sammanfattning : This dissertation is an empirical investigation of mitigation strategies in spoken Spanish between L1 speakers and advanced Swedish L2 learners. The first aim of our study is a pragmalinguistic analysis and description of the mitigating functions of a number of linguistic elements in our corpus. LÄS MER

 4. 4. Performing Perfectly : Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Sanja Nilsson; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Childhood; Knutby Filadelfia; High-Demand New Religious Communes; Charisma; Presentations; Stigma; Total Institution; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

  Sammanfattning : The Knutby Filadelfia Congregation, founded in 1921, started out as a Pentecostal congregation. It has, however, been considered a deviant and semi-isolated new religious movement ever since it became known to the public after a murder took place within its community in 2004. LÄS MER

 5. 5. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. LÄS MER