Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. Queering Images of Russia in Sweden : Discursive hegemony and counter-hegemonic articulations 1991–2019

  Författare :Kirill Polkov; Teresa Kulawik; Ann Werner; Katharina Wiedlack; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Russia; Sweden; non-normative sexuality; queer theory; national image; hybridity; temporality; Swedish sexual exceptionalism; homonationalism; visibility; discourse; LGBT; LGBTQ; homosexuality; Ryssland; Sverige; icke-normativ sexualitet; queerteori; nationell bild; hybriditet; temporalitet; svensk sexuell exceptionalism; homonationalism; synlighet; diskurs; hbtq; hbt; homosexualitet; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study examines the role of non-normative sexuality in the construction of national images. It focuses on how non-normative sexuality affects and is affected by Swedish constructions of the image of Russia and, by extension, Sweden’s self-image. LÄS MER

 2. 2. Peter the Great's administrative and judicial reforms : Swedish antecedents and the process of reception

  Författare :Claes Peterson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; Russia; Peter I; kejsare av Ryssland; 1672-1725; 1700-talet; Administration; Förvaltning; Svenska influenser; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 4. 4. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 5. 5. Baltic Sea Ports and Russian Foreign Trade - Studies in the Economic and Political Geography of Transition

  Författare :Alf Brodin; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :Hamnar; transition; Östersjön; transportgeografi; geopolitik; Ryssland; Estland; Lettland; Litauen; Baltikum; fd. Sovjetunionen; handelsstatistik; transithandel; Port; transition; Baltic Sea; transport geography; geopolitics; Russia; Estonia; Latvia; Lithuania; former Soviet Union; transit trade; trade statistics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe how the changing geopolitical environment in the former Soviet Union (FSU) has created a new transport geography, and thereby resulted in new patterns of foreign trade routes, port competition and market economic adaptation in the Baltic Sea fringe. The geographical limitation is the western part of the FSU and the Baltic Sea. LÄS MER