Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. Peter the Great's administrative and judicial reforms : Swedish antecedents and the process of reception

  Författare :Claes Peterson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; Russia; Peter I; kejsare av Ryssland; 1672-1725; 1700-talet; Administration; Förvaltning; Svenska influenser; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 3. 3. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 4. 4. Baltic Sea Ports and Russian Foreign Trade - Studies in the Economic and Political Geography of Transition

  Författare :Alf Brodin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hamnar; transition; Östersjön; transportgeografi; geopolitik; Ryssland; Estland; Lettland; Litauen; Baltikum; fd. Sovjetunionen; handelsstatistik; transithandel; Port; transition; Baltic Sea; transport geography; geopolitics; Russia; Estonia; Latvia; Lithuania; former Soviet Union; transit trade; trade statistics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe how the changing geopolitical environment in the former Soviet Union (FSU) has created a new transport geography, and thereby resulted in new patterns of foreign trade routes, port competition and market economic adaptation in the Baltic Sea fringe. The geographical limitation is the western part of the FSU and the Baltic Sea. LÄS MER

 5. 5. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven : Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER