Sökning: "Modern history up to circa 1800"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Modern history up to circa 1800.

 1. 1. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Malin Lennartsson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Historia; Nya tiden; Stormaktstiden; Sverige; Vasatiden; Juridik; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Geografi; Götaland; Småland; Genushistoria; Church Ordinance.; hundred courts; cathedral chapter; judicial revolution; men; women; sexuality; divorce; marriage; love; Early Modern Sweden; New Cultural History; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka uppfattningar fanns under tidigmodern tid i Sverige om relationen mellan man och kvinna? Ansåg man att kärlek och parternas fria val var viktigt när människor skulle gifta sig? Vad hände då äktenskapen inte fungerade? Förekom skilsmässor? Varför var sexualiteten kontrollerad och hur påverkade det kvinnor och män? Vilken effekt hade förändringar i lagstiftningen i dessa frågor? Källmaterialet kommer från Växjö domkapitel och från några häradsrätter inom stiftet. Undersökningen omfattar åren 1650-1655 och 1692-1694. LÄS MER

 2. 2. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Christopher Collstedt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; History; Humanities; Genusvetenskap; Gender studies; virtue; violence; Sweden; religion; nobility; New Cultural History; military; masculinity; jurisprudence; judicial discourse; honour; ethics; early modern; crimes of duelling; culture; Historia; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : This dissertation examines duelling crimes in Sweden during the first half of the 18th century. During this period such crimes could involve verbal insults concerning honour as well as duelling, resulting in death. LÄS MER

 3. 3. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Fabian Persson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Modern history up to circa 1800 ; aristocracy; informal power; patronage; prosopography; Court; royal household; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : In what has been seen as an age of increasing bureaucratisation, did it matter who was close to the monarch? Since the monarch embodied supreme wordly power, the way in which daily life at court was organised was of great importance. One function of the early modern court was, in the words of Geoffrey Elton, to act as a point of contact between monarch and élite. LÄS MER

 4. 4. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Detta är en avhandling från Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand

  Författare :Magnus Perlestam; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; bönder; tidigmodern; social historia; stabilitet; genus; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; farmer; Modern history up to circa 1800 ; Sweden; Småland; Ramkvilla parish; gender; Age of Greatness; eighteenth century; inheritance practices; traditional peasant society; inter-generational relationships; myth creation; familial continuity; migration.; population registers;

  Sammanfattning : For how many years was a farmer responsible for running a farm in Sweden’s old peasant society’? This is the question that underpins my research into life in Ramkvilla parish in the province of Småland for two hundred years (1623–1819). By conducting a detailed study of farm practice at the individual level, I have been able to analyse a complex theme that touches upon the issues of responsibility for work and taxes, relationships between the generations and sexes, and the crises of agrarian society. LÄS MER

 5. 5. Mellan två riken : : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Jens Lerbom; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedification; Nationalism; Peasant Elite; Everyday Resistance; Ethnie; Collective Identitiy; Literacy; Orality; Political Culture; Interaction; Bureaucratization; Local Administration; Incorporation; Integration; Communalism; Early Modern; Peasants; Danification; Gotland; Gotland.; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. LÄS MER