Sökning: "Hälsa och välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden Hälsa och välfärd.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Being physically active — A bodily anchorage on the journey for recovery in mental ill-health

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Oona Lassenius; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care Sciences; vårdvetenskap; caregivers; embodiment; lifeworld; lived body; mental healthcare; mental health nursing; mental ill-health; mixed methods research; personal recovery; phenomenological hermeneutics; physical activity; psychiatric disabilities; self-assessment; single case design;

  Sammanfattning : Suffering from mental ill-health does not merely involve mental distress; it also often comprises deteriorated physical health. The physical consequences can be of a severe nature and may lead to premature death. LÄS MER

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Författare :Henrik Lerner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Barriers, Enablers and challenges in the practice of directly observed treatment for tuberculosis patients in a local Thai community

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jiraporn Choowong; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Tuberculosis (TB) has presented a challenge to the public health community in Thailand, especially as regards patient adherence to TB treatment. Direct observed treatment (DOT) is recommended for promoting patient adherence to TB treatment. There is good evidence that DOT can significantly increase the patient adherence to TB treatment. LÄS MER

 5. 5. Planerad processorienterad omvårdnad - nytta och implementering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Inger Jansson; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing process; assessment; judgment; individual care plans; standardized care plans; implementation; PARIHS framework;

  Sammanfattning : To ensure the provision of good and safe nursing care in the ward, the nursing needs of each patient should be established and clearly documented in the form of care plans in his/her medical record. There is a lack of scientific evidence of the benefits of this method of working as well as why this part of the nursing process is not always successful. LÄS MER