Sökning: "Hälsa och välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Hälsa och välfärd.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 2. 2. Tillsyn i teori och praktik om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Eva Hämberg; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Thomas Sedelius; Anders Bruhn; Björn Blom; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inspection; control; social services; standards; evaluation; judgment; legitimacy; adaption; impact; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding about the function of control in the inspection process and to increase the knowledge about the legitimacy and impact from inspection on different types of social and welfare services. In the thesis the form and legitimacy of the inspection process are studied in two types of social services in Sweden: a less complex service where the task to investigate and make decisions about social care dominates (IAD), and a more complex service where the task to provide treatment interventions dominates (TI). LÄS MER

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Författare :Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Anti-VEGF treatment of patients with diabetic macular edema Studies of visual acuity, macular edema and patient-reported outcomes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Therese Granström; Janeth Leksell; Henrietta Forsman; Elisabet Granstam; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and evaluate visual acuity, macular edema and patientreported outcomes (PRO) following anti-VEGF treatment of diabetic macular edema (DME) patients in a real-world setting. Using a longitudinal study design, a cohort of DME patients was followed from baseline to 1 year after treatment start. LÄS MER

 5. 5. Patient-reported and medical outcomes in patients treated for diabetic macular edema A real-world longitudinal study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Therese Granström; Janeth Leksell; Anna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes mellitus; Patient-reported outcomes; Retinopathy; Macular edema; Anti-VEGF treatment; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus can lead to complications, when the complication affects the eyes it is called retinopathy. This can affect the macula and lead to severe loss of vision, diabetic macular edema (DME). This condition has traditionally been treated with laser. LÄS MER