Sökning: "Hälsa och välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden Hälsa och välfärd.

 1. 1. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 2. 2. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals : A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Författare :Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949

  Författare :Karolina Wiell; Lars Fälting; Mats Larsson; Johan Samuelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medical officer; Health care; Hygiene; Medical history; Medical science; Personal hygiene; Norm; Normalization; Popular science; Media; Professionalization; Public baths; Public health; Sauna; Bathhouses; Rural Sweden; Bastu; Badhus; Badstugor; Befolkningsekonomi; Bakteriologi; Befolkningshistoria; Beteendeekonomi; Beteendevetenskap; Bioetik; Ekonomi; Ekonomiskhistoria; Ekonomiskpolitik; Ekonomiskpsykologi; Folkbad; Folkbildning; Folkhälsa; Folkhälsoforskning; Folkrörelse; Folkrörelsehistoria; Förtroende; Förtroendeforskning; Hygien; Hygienvetenskap; Hälsovård; Ideologi; Kvinnohistoria; Landsbygd; Media; Mediahistoria; Medicinhistoria; Nationalekonomi; Normalisering; Normer; Offentliga bad; Personlig hygien; Populärvetenskap; Privathygien; Processpårning; Professionalisering; Provinsialläkare; Samhällsekonomi; Samhällshistoria; Textanalys; Utbildningshistoria; Välfärd; Välfärdssverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : In this thesis, the question of why a large number of small, modest, public baths (saunas) were built on the Swedish countryside during 1920–1949 has been analysed. The specific research question has been: How did the idea of the need for the baths, as well better personal hygiene among the Swedish population, develop? The study is based on a number of different sources, including governmental registers, records, and motions to parliament, reports from the organization of the district medical officers, popular science books, leaflets, schoolbooks and magazines. LÄS MER

 4. 4. Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt : patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

  Författare :Malin Östman; Jan Mårtensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring; Continuity; Continuity of care; Focus groups; Grounded theory; Heart failure; Next of kin; Nurses; Patients; Phenomenography; Qualitative interviews; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to examine continuity of care for persons with heart failure from the patients’, next of kin’s and nurses’ perspectives.Methods: This thesis has a caring science approach and consists of four qualitative studies conducted in a health care context. LÄS MER

 5. 5. Tillsyn i teori och praktik : om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Författare :Eva Hämberg; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Thomas Sedelius; Anders Bruhn; Björn Blom; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inspection; control; social services; standards; evaluation; judgment; legitimacy; adaption; impact; Social Work; Socialt arbete; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding about the function of control in the inspection process and to increase the knowledge about the legitimacy and impact from inspection on different types of social and welfare services. In the thesis the form and legitimacy of the inspection process are studied in two types of social services in Sweden: a less complex service where the task to investigate and make decisions about social care dominates (IAD), and a more complex service where the task to provide treatment interventions dominates (TI). LÄS MER