Sökning: "Maria Lönn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Lönn.

 1. 1. Bruten vithet om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Leopard Förlag

  Författare :Maria Lönn; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Whiteness; Femininity; Russia; Temporality; Modernity; decolonial theory; Multisensory Method; Haptic; Scent; Embodiment; Body images; Body Control; Bodily habits; Body schedules; Intercorporality; Shame; Vithet; Femininitet; Ryssland; Temporalitet; Modernitet; Dekolonial teori; Rasifiering; Sinnlighet; Multisensorisk metod; Haptisk; Doft; Förkroppsligande; Kroppsbild; kroppskontroll; kroppsvanor; Kroppschema; Mellankroppslighet; Skam; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. LÄS MER

 2. 2. In vivo functions of mammalian glutaredoxin 2

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Författare :Maria Lönn; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Oxygen is essential for all respirating life forms. However, the use of molecular oxygen as terminal electron acceptor of the respiratory electron chain leads to the generation of reactive oxygen species (ROS) as product of incomplete oxygen reduction. To different extends, ROS can react with and damage DNA, lipids and proteins. LÄS MER