Sökning: "1700-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet 1700-talet.

 1. 1. Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet : stapelvaror i svensk export och import 1738-1808

  Författare :Staffan Högberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Export; historia; Sverige; 1700 talet; 1800 talet; Handel; historia; Sverige; Import; historia; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Berusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet

  Författare :Björn Furuhagen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rättshistoria; Brottslighet; Sockenstämmor; Ting juridik ; Social kontroll; Sverige; 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska herrgårdshem under 1700-talet : arkitektur och inredning 1700-1780

  Författare :Gösta Selling; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet : studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden

  Författare :Ulla Johanson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Socialtjänst-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Tiggare-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mötet med det skrivna ordet : Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  Författare :Christoffer Åhlman; Maria Ågren; Karin Sennefelt; Benny Jacobsson; Åsa Karlsson Sjögren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literacy; Female Literacy; Women´s Literacy; Reading Ability; Writing Ability; Early Modern Literacy; Reading Culture; Writing Culture; Social Practice; Literacy Practice; Literacies; Sweden; Kvinnors läskunnighet; Kvinnors skrivkunnighet; Kvinnlig läskunnighet; Kvinnlig skrivkunnighet; Läskunnighet; Skrivkunnighet; Läsande; Skrivande; Tidigmodern läskunnighet; Tidigmodern skrivkunnighet; Läskultur; Skrivkultur; Social praktik; Läspraktik; Skrivpraktik; Sverige; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis study how women in 18th century Sweden used reading and writing and how these skills could be a source of income. Historians have studied how many could read during this period or how writing was taught in the parish school. How these skills were used have, however, been overlooked. LÄS MER