Sökning: "Staffan Udd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Staffan Udd.

  1. 1. Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

    Författare :Staffan Udd; Rune Pettersson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

    Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER