Sökning: "model library design"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden model library design.

 1. 1. Intertwine and Play: Techniques and Tools for Multi-Scaled Interaction design - Experiences from Public Library Space

  Författare :Eva Eriksson; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; design methods; multi-scaled interaction design; public library; interaction design;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the topic of designing with technology as a design material for public libraries and is positioned within the field of interaction design. The topic has been addressed through a research program in ‘multi-scaled interaction design’ applied in public library space. LÄS MER

 2. 2. Design and Implementation of Object-Oriented Model Libraries using Modelica

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Hubertus Tummescheit; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modeling languages; thermo-fluid systems; process modeling; process control; control systems; thermo-hydraulic systems; non-linear models; model library design; object-oriented; modeling; simulation; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Matematiska modeller och simulering är viktiga verktyg för att hantera tekniska system. Trenden idag är att öka komplexiteten i system genom integrerad produktion och processoptimering. Att hantera dessa komplexa system kräver kunskaper inom många områden samtidigt. LÄS MER

 3. 3. Library Communication Among Programmers Worldwide

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Berglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software development; library-based programming; library communication; hypertext documentation; Open-source; bug handling; object-oriented programming; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Programmers worldwide share components and jointly develop components on a global scale in contemporary software development. An important aspect of such library-based programming is the need for technical communication with regard to libraries – library communication. LÄS MER

 4. 4. A Methodology for the Design of Cost Effective Hybrid Vehicles

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Hellgren; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fuzzy logic; system engineering; model car; optimal design; evolutionary algorithms; hybrid electric vehicle; alternative powertrain; simulation; modeling; genetic algorithms; fuel cell vehicle; hybrid vehicle;

  Sammanfattning : This thesis deals with system design of cost effective hybrid and fuel cell vehicles. Today (2004) the major disadvantages of these vehicles are increased complexity and component costs. However, the decrease in cost of electrical components and the environmental concern make these vehicles more and more competitive. LÄS MER

 5. 5. A Level-set Flamelet Library Model for Premixed Turbulent Combustion

  Detta är en avhandling från Division of Fluid Mechanics, Department of Energy Sciences, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Per Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; applied thermodynamics; Thermal engineering; Distance-function; Level-set; Flamelet Library; Flamelet; Turbulence; Premixed; Combustion; termodynamik; Gases; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Sammanfattning : The modelling of premixed turbulent combustion has been studied. Premixed turbulent combustion occurs in a range of applications, such as gas turbines and spark-ignition engines. LÄS MER