Sökning: "kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 849 avhandlingar innehållade ordet kvinnor.

 1. 1. Women-to-women diplomacy : the pursuit of feminist peace in Georgia and Myanmar

  Författare :Magda Cardenas; Elisabeth Olivius; Anna Jarstad; Marjaana Jauhola; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s activism; gender equality; feminist peace; agency; bottom-up peacebuilding; Georgia; Myanmar; women-to-women diplomacy; Kvinnors aktivism; jämställdhet; feministisk fred; fredsbyggande på gräsrotsnivå; Georgia; Myanmar; kvinnor-till-kvinnor diplomati; freds- och konfliktforskning; Peace and Conflict Research;

  Sammanfattning : Why and how do women engage in peacebuilding efforts across conflict divides? This dissertation coins a novel concept, women-to-women diplomacy – or W2WD – to explore women’s peace activism in Georgia and Myanmar. W2WD consists of three components: 1) the promotion of women’s agency as a key aspect of mobilisation and peacebuilding practices; 2) women’s own experiences of conflict as a basis for bridging divides; and 3) women’s visions of gender equality as a fundamental part of peace. LÄS MER

 2. 2. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Författare :Åsa Bengtsson; Kim Salomon; Hanne Sanders; Irene Andersson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon; folkbildning; social rörelse; genus; Svensk politisk historia; Svensk socialhistora; kvinnors företagande; filantripi;

  Sammanfattning : In this thesis the female Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER

 3. 3. Högerns kvinnor : problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37

  Författare :Stina Nicklasson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden

  Författare :Tord Rönnholm; Christina Florin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Universitites; gender; gender identities; Women Studies; women academics; feminism; academia; student culture; mentalities; masculinity femininity; knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the women attending Swedish universities during the period 1870-1914 and, culling information from their histories, to elucidate and analyze the gender order and gender construction which permeated the world of the university one hundred years ago. Despite the fact that conditions at our institutes of higher learning are very different now, there is a certain connection between the female students of today and those of the last century. LÄS MER

 5. 5. Kamrater, kollegor och kvinnor : en studie av könssegregeringsprocessen i två mansdominerade organisationer

  Författare :Gerd Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kvinnor; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Könssegregation Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER