Sökning: "kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 812 avhandlingar innehållade ordet kvinnor.

 1. 1. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Åsa Bengtsson; Kim Salomon; Hanne Sanders; Irene Andersson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon;

  Sammanfattning : In this thesis thefemale Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER

 2. 2. Högerns kvinnor : problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Nicklasson; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Tord Rönnholm; Christina Florin; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Universitites; gender; gender identities; Women Studies; women academics; feminism; academia; student culture; mentalities; masculinity femininity; knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the women attending Swedish universities during the period 1870-1914 and, culling information from their histories, to elucidate and analyze the gender order and gender construction which permeated the world of the university one hundred years ago. Despite the fact that conditions at our institutes of higher learning are very different now, there is a certain connection between the female students of today and those of the last century. LÄS MER

 4. 4. Kamrater, kollegor och kvinnor en studie av könssegregeringsprocessen i två mansdominerade organisationer

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Gerd Lindgren; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnor; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Könssegregation Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Livréna AB

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER