Sökning: "adolescent boys"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden adolescent boys.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Gene-Environment Interaction in Adolescent Deviant Behaviour

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kent W. Nilsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurobiology; Adolescent; Alcohol; Criminology; Genes; Environment; Monoamine Oxidase; Serotonin; Social Support; Neurobiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Neurobiology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Neurobiologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore gene-environmental (G*E) interactions in relation to deviant behaviour among 200 Swedish adolescents, with a focus on criminality, alcohol consumption and depressive symptoms. Those behaviours have been extensively investigated in relation to both psychosocial and biological risk factors. LÄS MER

 3. 3. Adolescent Eating Disorders in a Sociocultural Context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Barbro Thurfjell; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child and adolescent psychiatry; Adolescent psychiatry; Eating disorders; Adolescents; Gender; Ideals; Outcome; Sociocultural; Barn- och ungdomspsykiatri; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Adolescence means an increased risk for eating disorders (ED) and the female gender is the most important risk factor. Empirical studies of the perceptions of gender ideals—as potential mediating factors between the socio-cultural context and ED—were this thesis’ primary goals. LÄS MER

 4. 4. Adolescent pregnancies in Nicaragua. The importance of education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elmer Zelaya Blandon; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; contraception; sexuality; pregnancy; gender; education; Nicaragua;

  Sammanfattning : Early adolescent pregnancy implies increased social and medical risks. There is lack of understanding of the mechanisms behind early sexual debut and pregnancy. This contributes to the difficulties to meet the educational and health care needs of adolescents. LÄS MER

 5. 5. Suicides, psychotic disorders and criminality among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri; Psychiatry; child; adolescent; adult; mortality; suicide; crime; mental disorders; psychotic disorders; paediatrics; longitudinal studies; Psychiatry; child; adolescent; adult; mortality; suicide; crime; mental disorders; psychotic disorders; paediatrics; longitudinal studies;

  Sammanfattning : The overall aim was to provide information about child and adolescent psychiatric (CAP) patients and their outcome as adults: Were their difficulties in childhood due to mental illness, disablement and/or behaviour disorders? What happened to them as adults? Who were the patients in need of psychiatric care (GenP) in adulthood that had not had previous contact with CAP? Did this group differ from the former CAP group? Methods: Paper I-III: 1,400 CAP patients admitted 1975-1990 to inpatient or outpatient CAP care in Jämtland County, Sweden were followed until 2003. Paper IV: A sample of 167 GenP patients not treated in CAP was compared to GenP patients with a history of CAP care. LÄS MER