Sökning: "subjective social status"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden subjective social status.

 1. 1. Socialt medborgarskap och social delaktighet Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER

 2. 2. Social status a state of mind?

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with social stratification of psychosocial factors and social position measurement in population samples collected in mid-Sweden 2000-2006. Traditional resource-based measures of social position (occupation, education) and so far less explored prestige-based measures (subjective status, status incongruence) are tested with respect to their associations with psychosocial factors, emotions, and selfrated health. LÄS MER

 3. 3. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 4. 4. Social skiktning och ohälsa i Studien 1913 års män

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tomas Faresjö; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social-epidemiolology; Socio-economic factors; Health inequality; Prospective population study; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to elucidate the relationship between social stratification and a broad spectrum of health problems covering subjective ill-health, serious illness and mortality. Against the background of a social-epidemiological frame of reference, special attention is alsopaid to other social factors that are related to occupation and stratification and its effect on health. LÄS MER

 5. 5. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Lena Edén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The starting-point of this thesis was the high rate of disability pensioners in Sweden and the lack of knowledge about what a disability pension entails for quality of life (QL). The aim of the study was to gain knowledge about QL among disability retirees with musculoskeletal disorders (ERPs). LÄS MER