Sökning: "stolthet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet stolthet.

 1. 1. Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden

  Författare :Anna Malmquist; Karin Zetterqvist Nelson; Kristin Zeiler; Elizabeth Peel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian family; same-sex parents; heteronormativity; homonormativity; fertility treatment; maternity care; healthcare; second-parent adoption; equality; donor; discursive psychology; thematic analysis; Lesbisk familj; samkönade föräldrar; regnbågsfamilj; heteronormativitet; homonormativitet; bemötande; mödravård; fertilitetsbehandling; närståendeadoption; jämställdhet; donator; regnbågsbarn; diskursiv psykologi; tematisk analys;

  Sammanfattning : Options and possibilities for lesbian parents have changed fundamentally since the turn of the millennium. A legal change in 2003 enabled a same-sex couple  to share legal parenthood of the same child. An additional legal change, in 2005, gave lesbian couples access to fertility treatment within public healthcare in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 3. 3. Våldets onda cirklar : En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; Margareta Hydén; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 4. 4. Vi dansar inte på bordet : Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet

  Författare :Dina Avrahami; Charles Westin; Aleksandra Ålund; Gunilla Bjerén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian women; homosexuality; gay; migration; immigrants; lesbian community; gay community; Lesbiska kvinnor; homosexualitet; gay; migration; invandrare; det lesbiska samhället; gaysamhället; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi;

  Sammanfattning : Denna forskning genomfördes under åren 2000–2004. Forskningssammanhanget är både Lesbiska studier och IMER forskning. I avhandlingen studeras livserfarenheter som 21 lesbiska informanter från 15 olika länder, alla invandrare i Sverige, berättar om. Utgångspunkten för forskningen är sexualitet och migration. LÄS MER

 5. 5. Life in a World Heritage City : A case study of discussions and contested values in Angra do Heroísmo, the Azores

  Författare :Marit Johansson; Peter Aronsson; Geir Vestheim; Bodil Petersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; World Heritage City; Angra do Heroísmo; Azores; local community; development; preservation; negotiations; dissonance; AHD; Verdensarvby; Angra do Heroísmo; Asorene; lokalsamfunn; forvaltning; moderne utvikling; bevaring; forhandlinger; dissonans; AHD;

  Sammanfattning : The objectives of this study are to critically map and analyse past and current  discussions, negotiations and social processes that take place and relate to conditions created by living in- or monitoring the World Heritage City Angra do Heroísmo in the Azores, Portugal. Based on ethnographic fieldwork and qualitative interviews with the stakeholders in the city, the purpose has been to study how, and with what result and consequences, contested values, interests, rhetoric and powers are mobilized and made into dynamic forces for these stakeholders. LÄS MER