Sökning: "Modern historia ca. 1800-1914"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Modern historia ca. 1800-1914.

 1. 1. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

  Författare :Magnus C Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala strukturer; Social structures; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Sammanfattning : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Detta är en avhandling från Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand

  Författare :Magnus Perlestam; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; bönder; tidigmodern; social historia; stabilitet; genus; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; farmer; Modern history up to circa 1800 ; Sweden; Småland; Ramkvilla parish; gender; Age of Greatness; eighteenth century; inheritance practices; traditional peasant society; inter-generational relationships; myth creation; familial continuity; migration.; population registers;

  Sammanfattning : For how many years was a farmer responsible for running a farm in Sweden’s old peasant society’? This is the question that underpins my research into life in Ramkvilla parish in the province of Småland for two hundred years (1623–1819). By conducting a detailed study of farm practice at the individual level, I have been able to analyse a complex theme that touches upon the issues of responsibility for work and taxes, relationships between the generations and sexes, and the crises of agrarian society. LÄS MER

 3. 3. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Ulrika Holgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med min avhandling är att visa hur klass konstruerades språkligt i Svensk Damtidning i början av 1900-talet. Teoretiskt efterlyser jag en förnyelse av studier av klass, och skriver därmed in mig i de post-marxistiska och feministiska traditionerna. LÄS MER

 4. 4. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Detta är en avhandling från Cronberg Publishers

  Författare :Marie Lindstedt Cronberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; religious misdemeanour; honour and shame; illegitimate children; court records; extra-marital sexuality; gender; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; sexual offences; Sweden; Modern history up to circa 1800 ; 1680-1880; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd, 1680-1880. Avhandlingens utgångspunkt har varit ogifta mödrar på svensk landsbygd i ett långtidsperspektiv, 1680-1880. Arbetet är kvinnohistoriskt och utgår från en önskan att synliggöra betydelsen av kön i det äldre samhället. LÄS MER

 5. 5. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Detta är en avhandling från Mark Davies, c/o Hist. Dept

  Författare :Mark Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ; 1700s 1800s; British Travel Literature; Sweden; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Sweden of the eighteenth and nineteenth centuries was visited and toured by a number of British author-travellers, whose subsequently published views of and on the country and its people are examined and presented in this thesis. Using as primary sources British-published monographs deriving, wholly or in part, from an experienced Sweden of c. LÄS MER