Sökning: "Christian Kullberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Kullberg.

  1. 1. Socialt arbete som kommunikativ praktik : Samtal med och om klienter

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Christian Kullberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social welfare; communication; client; social worker; gender; interview; meeting; attribution theory; victimization; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Social work is a communicative enterprise. Thus, social welfare officers talk with clients, analyse their needs in dialogues, transform client accounts into institutional language, keep records and fill in forms, contact authorities and perform a number of similar activities by means of language. LÄS MER