Sökning: "Christian Kullberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Christian Kullberg.

 1. 1. Socialt arbete som kommunikativ praktik : Samtal med och om klienter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Christian Kullberg; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social welfare; communication; client; social worker; gender; interview; meeting; attribution theory; victimization; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Social work is a communicative enterprise. Thus, social welfare officers talk with clients, analyse their needs in dialogues, transform client accounts into institutional language, keep records and fill in forms, contact authorities and perform a number of similar activities by means of language. LÄS MER

 2. 2. Vilja, kunna, förstå om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Karin Alexanderson; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Evert Vedung; Staffan Höjer; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 4. 4. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 5. 5. Från ideal till ideologi konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marcus Herz; Christian Kullberg; Thomas Johansson; Mats Hilte; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER