Sökning: "Christian Kullberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Christian Kullberg.

 1. 1. Socialt arbete som kommunikativ praktik : Samtal med och om klienter

  Författare :Christian Kullberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social welfare; communication; client; social worker; gender; interview; meeting; attribution theory; victimization; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Social work is a communicative enterprise. Thus, social welfare officers talk with clients, analyse their needs in dialogues, transform client accounts into institutional language, keep records and fill in forms, contact authorities and perform a number of similar activities by means of language. LÄS MER

 2. 2. Vilja, kunna, förstå : om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

  Författare :Karin Alexanderson; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Evert Vedung; Staffan Höjer; Staffan Höijer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 4. 4. Från ideal till ideologi : konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

  Författare :Marcus Herz; Christian Kullberg; Thomas Johansson; Mats Hilte; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tillsyn i teori och praktik : om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Författare :Eva Hämberg; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Thomas Sedelius; Anders Bruhn; Björn Blom; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inspection; control; social services; standards; evaluation; judgment; legitimacy; adaption; impact; Social Work; Socialt arbete; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding about the function of control in the inspection process and to increase the knowledge about the legitimacy and impact from inspection on different types of social and welfare services. In the thesis the form and legitimacy of the inspection process are studied in two types of social services in Sweden: a less complex service where the task to investigate and make decisions about social care dominates (IAD), and a more complex service where the task to provide treatment interventions dominates (TI). LÄS MER