Sökning: "Torsten Blomkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torsten Blomkvist.

  1. 1. Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion : Strategier för maktlegitimering på Gotland under järnålder och medeltid

    Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

    Författare :Torsten Blomkvist; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Gotland; religion; ritualised tradition; ancestor worship; oral tradition; power; genealogies; legitimacy of power; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

    Sammanfattning : This dissertation has two principal aims. The first is to critically discuss the concept of an ancient Scandinavian religion. The second one is to create, from the terms ritualised tradition and (institutionalised) religion a theory of social change on Gotland during the Late Iron Age and the Middle Ages. LÄS MER