Sökning: "five factor model"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade orden five factor model.

 1. 1. Personality and adherence to medication treatment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Malin Axelsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing science; Vårdvetenskap; Five-factor model; personality traits; medication adherence; chronic disease; five-factor model;

  Sammanfattning : Striving for improved adherence to medication treatment is of vital concern, as low adherence is a major obstacle in treating many prevalent chronic diseases. Several factors have been identified that seem to influence adherence behaviour, but limited research exists on the significance of personality for adherence to medication treatment. LÄS MER

 2. 2. Traits & Talks : Lessons about Personality and Deliberation from the Negotiations between Nelson Mandela and FW de Klerk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Julia Jennstål; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality; five-factor model; big five; traits; facets; interactionalism; deliberation; collective decision-making; negotiations; South Africa; Nelson Mandela; FW de Klerk; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Compelling research in political psychology and personality psychology points to the significance of personality as a determinant of political behavior. Within a comprehensive framework for the study of personality in politics, the so-called Five-level Model (FLM), this thesis primarily focuses on the level of personality traits, where the well-established Five-factor model (the ‘Big Five’) is applied. LÄS MER

 3. 3. Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children towards an interagency model

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johanna Sundqvist; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; collaboration; coping; forced repatriation; interagency collaboration; mental health; social support; social workers; Sweden; police officers; psychosocial job characteristics; unaccompanied asylum-seeking refugee children;

  Sammanfattning : Introduction Not all children seeking asylum without parents or other relatives are entitled to residence permits. In the last few years, more than one in four unaccompanied asylum-seeking refugee children have been forced to repatriate, either to their home country or to a transit country. LÄS MER

 4. 4. Development and validation of a localized murine candidiasis model : The pathogenesis, chemotheraphy and defense mechanisms to Candida mastitis in the lactating mouse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Faisal Abdi Guhad; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology and anatomy; Murine model; Candida albicans; Pathogenesis; Virulence factors; Amphotericin B; Fluconazole; Complement activation; C3c; SCID mice; Nude mice; Fysiologi och anatomi; MEDICINE Physiology and pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : A murine model of localized candidiasis (mastitis) was developed. The model was analyzed withrespect to its discriminative abilities through investigation of the virulence properties of C.albicans mutant strains compared with the wild-type parental strain. LÄS MER

 5. 5. Gene therapy in a new model of delayed wound healing

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Patrik Velander; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IGF-1; Gene therapy; Diabetes; Animal model; EGF;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en folksjukdom där c:a 350000 människor i Sverige är drabbade. Fotsår är en vanlig komplikation vid diabetes, och sådana svårläkta sår leder till c:a 700 diabetesrelaterade amputationer årligen. LÄS MER