Sökning: "Peter M. Jansson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Peter M. Jansson.

 1. 1. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Margareta Hydén; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 2. 2. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 3. 3. Pipeline Analog-Digital Converters Dynamic Error Modeling for Calibration Integral Nonlinearity Modeling, Pipeline ADC Calibration, Wireless Channel K-Factor Estimation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Samer Medawar; Peter Händel; Niclas Björsell; Magnus Jansson; Dominique Dallet; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Analog-digital converter; integral nonlinearity; calbiration; K-factor estimation;

  Sammanfattning : This thesis deals with the characterization, modeling and calibration of pipeline analog-digital converters (ADC)s. The integral nonlinearity (INL) is characterized, modeled and the model is used to design a post-correction block in order to compensate the imperfections of the ADC. LÄS MER