Sökning: "hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1789 avhandlingar innehållade ordet hälsa.

 1. 1. Skolbarn, kristid och hälsa : en uppföljningsstudie av Stockholmsbarn födda 1933

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förl

  Författare :Ruth Mannerfeldt; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skolhälsovård; Elever; Välfärdsstaten; Hälsoundersökningar; hälsa; historia; Sverige; Stockholm; 1933-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära sig hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Quennerstedt; Leif Östman; Charli Eriksson; Tomas Englund; Per Nilsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health; physical education; subject content; compulsory school; discourse; hälsa; idrott; idrott och hälsa; didaktik; diskurs; transaktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of the subject content in Physical Education (PE) foremost from a health perspective. By using an approach deriving from John Dewey’s transactional perspective on meaningmaking (Bentley & Dewey 1949), and a discourse theoretical position, the discourses identified in the dissertation’s studies are consequently regarded as participants in pupils’ meaning-making. LÄS MER

 3. 3. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carolina Jernbro; Staffan Janson; Anders Broberg; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 4. 4. Tonårsflickors hälsa att stödja och stärka

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Margaretha Larsson; Margaretha Ekebergh; Jennifer Bullington; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tonårsflickors hälsa att stödja och stärka

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Margaretha Larsson; Margaretha Ekebergh; Jennifer Bullington; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing; Woman; Child and Family WomFam ; Kvinna; barn och familj WomFam ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER