Sökning: "doktorsavhandlingar i pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 1098 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar i pedagogik.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Undervisning med stöd av förproducerade material : Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

  Författare :Elin Eriksson; Monika Vinterek; Annie-Maj Johansson; Sven Persson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; learning; pre-produced teaching materials; preschool; early childhood education; natural science; “Science and Technology for All”; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an understanding of the possibilities and challenges pre-produced teaching materials present to teachers and the learning opportunities children are offered in teaching that uses such materials. To do this a study of preschool teachers and children from three preschool departments in Sweden was carried out. LÄS MER

 3. 3. Insändare i Kamratposten : Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang

  Författare :Catharina Hällström; Birgitta Qvarsell; Karin Helander; Barbro Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s culture; children s perspective; culture pedagogy; abduction; children s letters to the editor; Kamratposten ; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elevate children's conditions as they are expressed in the specific genre of letters to the editor column. The empirical material consists of 1054 child writer contributions in the children's magazine 'Kamratposten' 1977-2007. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis : om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Författare :Gudrun Svedberg; Torbjörn Danell; Kerstin Munck; Tomas Kroksmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 5. 5. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER