Sökning: "sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Koka sjuda steka : ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

  Författare :Albina Granberg; Ylva Mattsson Sydner; Viktoria Olsson; Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Home Economics; Food Culture; Cooking; Teaching; Learning; Students with intellectual disabilities.; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. LÄS MER

 2. 2. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 3. 3. New ways of learning : Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning

  Författare :Per-Olof Hansson; Per Andersson; Elin Wihlborg; Rodderick Fox; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; m-learning; sociocultural perspective; Deltagande aktionsforskning; mobilt lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : In Kenya, mobile technology is widely used, with more and more people gaining access to the Internet. Mobile technology has the potential to support learning and improve lives, particular those of impoverished people. In this study, 30 Kenyan runners from poor backgrounds and with limited formal education participated. LÄS MER

 4. 4. Från revolution till reträtt : Lärande i en fackförenings vardag

  Författare :Susanne Köpsén; Staffan Larsson; Kenneth Abrahamsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; trade union; community of practice; sociocultural; ethnography; learning; workplace; Folkbildning; fackförening; arbetsplats; lärande; vardagen; sociokulturellt; noviser; etnografi; fältstudie; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen. Det är en etnografisk beskrivning och analys av hur en fackföreningsstyrelse på en arbetsplats hanterar vardagens fackliga arbete och de krav på lärande som det innebär. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis : om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Författare :Gudrun Svedberg; Torbjörn Danell; Kerstin Munck; Tomas Kroksmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER