Sökning: "sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Koka sjuda steka : ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

  Författare :Albina Granberg; Ylva Mattsson Sydner; Viktoria Olsson; Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Home Economics; Food Culture; Cooking; Teaching; Learning; Students with intellectual disabilities.; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. LÄS MER

 2. 2. Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

  Författare :Albina Granberg; Ylva Mattsson Sydner; Viktoria Olsson; Håkan Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Home Economics; Food Culture; Cooking; Teaching; Learning; Students with intellectual disabilities.; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. LÄS MER

 3. 3. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 4. 4. New ways of learning : Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning

  Författare :Per-Olof Hansson; Per Andersson; Elin Wihlborg; Rodderick Fox; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; m-learning; sociocultural perspective; Deltagande aktionsforskning; mobilt lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : In Kenya, mobile technology is widely used, with more and more people gaining access to the Internet. Mobile technology has the potential to support learning and improve lives, particular those of impoverished people. In this study, 30 Kenyan runners from poor backgrounds and with limited formal education participated. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

  Författare :Åsa Delblanc; Jan Håkansson; Helena Ackesjö; Anette Sandberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affordance; aktionsforskning; forskningscirklar; föräldrasamarbete; flerspråkighet; förskola; möjligheter; praktik; sociokulturellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgåttf rån förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. LÄS MER