Sökning: "Karin Helander"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Karin Helander.

 1. 1. Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 2. 2. Opera som teater : modern regi på Stockholmsoperan 1919-1923

  Författare :Karin Helander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kungliga Operan; Musikhistoria-- Sverige -- 1919-1923; Teaterregi-- Stockholm -- 1919-1923;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att växa sidledes : Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga

  Författare :Rebecca Brinch; Karin Helander; Barbro Sigfridsson; Amelie Björck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Theatre; Children’s theatre; Theatre for children and young people; Performing arts for young people; Suzanne Osten; Performance analysis; Utopia in Performance; Suzanne Osten; teater för barn; teater för unga; barnteater; föreställningsanalys; uppsättningsanalys; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential and significance of performing arts for children and young audiences through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this research is on themes, notions of the child and artistic expressions and strategies. LÄS MER

 4. 4. Textens transfigurationer

  Författare :Jonas Forssell; Karin Helander; Anders Wiklund; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Libretto; Opera; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the opera text enlightened from four different perspectives: the translator, the librettist, the composer and finally the singer, based on the author’s thirty years of professsional practice, in the spirit of Donald A. Schön’s study from 1983: The Reflective Practitioner; How professionals think in action. LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER