Sökning: "Monika Vinterek"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Monika Vinterek.

 1. 1. Åldersblandning i skolan : elevers erfarenheter

  Författare :Monika Vinterek; Daniel Kallos; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Educational work;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER

 2. 2. Caring for people and the planet : preschool children’s knowledge and practices of sustainability

  Författare :Farhana Borg; Monika Vinterek; T. Mikael Winberg; Arjen E.J. Wals; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; consumption; daycare center; economic sustainability; environmental education; environmental sustainability; guardians; kindergarten; parents; preschool; preschool director; recycling; sharing resources; social sustainability; sustainable development; teacher; young children; pedagogiskt arbete; educational work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Children across the globe today are continuously being exposed to and affected by various kinds of real-world complexities and challenges; however, research on their knowledge and practices in terms of sustainability is limited, in particular with regards to how preschool- and home-related factors are associated with their learning for sustainability. Since 1998, different types of eco-certification have been awarded by the Swedish National Agency for Education and Keep Sweden Tidy Foundation to promote education for sustainability (EfS) in all areas of education and learning. LÄS MER

 3. 3. Grunden läggs i förskolan : Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Författare :Katarina Emmoth; Monika Vinterek; Kenneth Ekström; Tomas Saar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar blir till erbjudanden : belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Författare :Annika Eriksson; Monika Vinterek; Carina Hjelmér; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 5. 5. Undervisning med stöd av förproducerade material : Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

  Författare :Elin Eriksson; Monika Vinterek; Annie-Maj Johansson; Sven Persson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; learning; pre-produced teaching materials; preschool; early childhood education; natural science; “Science and Technology for All”; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an understanding of the possibilities and challenges pre-produced teaching materials present to teachers and the learning opportunities children are offered in teaching that uses such materials. To do this a study of preschool teachers and children from three preschool departments in Sweden was carried out. LÄS MER