Sökning: "Planering och budget"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Planering och budget.

 1. 1. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Ulrika Westrup; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an increased understanding of the demands that the operation’s character places on management control. The study’s point of departure is the assumption that management control must be adapted to the operation’s character in order to be able to support strategy implementation and the achievement of objectives (contingency theory). LÄS MER

 2. 2. The complexity and variability of individuals' activity-travel patterns in Indonesia

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dimas Bayu Endrayana Dharmowijoyo; Yusak Susilo; Anders Karlström; Frank Wiltox; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; day-to-day variability; needs-constraints interaction; non-instrumental variables; health condition; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : Considering an individual’s day-to-day variability of activity-travel patterns will provide a more complete description of how an individual behaves to adapt the changing constraints and resources on different days. Without this day-to-day variability understanding, the individual’s behaviour would not be fully grasped and any suggested policy, planning and development would not completely achieve their desired objectives. LÄS MER

 3. 3. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrningens betydelse för produktivitet på byggprojektnivå

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annelie Karlsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden has long been important both for the national economy and the community as a whole. The industry is very sensitive to economic fluctuations. In a downturn, it is important to limit increases in costs, but this also applies during a period of prosperity. Costs can be reduced by increasing productivity on site. LÄS MER

 5. 5. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Torbjörn Hjort; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social välfärd; Sociala problem; consumption; poverty; consumer society; market society; social exclusion; marginalisation; child poverty; social assistance; unemployment; national insurance; Social problems and welfare; socialförsäkring; Social structures; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : The object of this thesis has been to study the relationship between consumption and economic scarcity from a theoretical perspective. I have used families with children as an empirical example to illustrate the theoretical framework. LÄS MER