Sökning: "Planering och budget"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Planering och budget.

 1. 1. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Ulrika Westrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie behandlar krav som verksamhetens karaktär medför på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar. I kommuner finns flera verksamheter som bedriver ett omfattande arbete inriktat mot barn och ungdomar, t.ex. förskola, skola och socialtjänst. LÄS MER

 2. 2. The complexity and variability of individuals' activity-travel patterns in Indonesia

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dimas Bayu Endrayana Dharmowijoyo; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; day-to-day variability; needs-constraints interaction; non-instrumental variables; health condition; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : Considering an individual’s day-to-day variability of activity-travel patterns will provide a more complete description of how an individual behaves to adapt the changing constraints and resources on different days. Without this day-to-day variability understanding, the individual’s behaviour would not be fully grasped and any suggested policy, planning and development would not completely achieve their desired objectives. LÄS MER

 3. 3. Geographical Information Technologies – Decision Support for Road Maintenance in Uganda

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Lydia Mazzi Kayondo-Ndandiko; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data Model; Dynamic Segmentation; Geographical Information Technologies GITs ; Geographical Information Systems for Transportation GIS-T ; Linear referencing; Methodological Framework; Research and Development; Road maintenance; Road Infrastructure Maintenance RIM ; Science Technology and Innovation; Spatial Data Infrastructure; Uganda;

  Sammanfattning : This study set out to develop a framework within which the use of Geographical Information Technologies (GITs) can be enhanced in Road Infrastructure Maintenance (RIM) in Uganda. Specifically it was guided by 3 objectives; 1. To assess the gaps in the use of GITs for RIM in Uganda and the limitations to accessing these technologies, 2. LÄS MER

 4. 4. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrningens betydelse för produktivitet på byggprojektnivå

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annelie Karlsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden has long been important both for the national economy and the community as a whole. The industry is very sensitive to economic fluctuations. In a downturn, it is important to limit increases in costs, but this also applies during a period of prosperity. Costs can be reduced by increasing productivity on site. LÄS MER