Sökning: "early childhood education"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade orden early childhood education.

 1. 1. On childhood and the good will : : thoughts on ethics and early childhood education

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Johan Dahlbeck; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethics; early childhood education; education for sustainable development; the good will; Kant; Deleuze; Nietzsche; affect; immanence; transcendence; paradigmatic examples; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically examine how ethical principles are conceptualized and applied in educational contexts, focusing on the intersection of early childhood education and education for sustainable development. Its contribution to educational research in general, and to philosophy of education in particular, is to; first, discuss the presumed relation between ethical principles and individual actions and events, and to illustrate how this connection frames the understanding and application of ethics in educational situations. LÄS MER

 2. 2. Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person Early childhood literacy : Becoming literate

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Gustafsson; Elisabeth Mellgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; teaching; learning; environment; interaction; writing; reading; literacy; multimodal; early childhood literacy; preschool; school; phenomenography; sociocultural perspective; action research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to the knowledge of how early childhood literacy can be understood in pre-school and school, focusing on ages 1-8 years. We assume that children are competent and creative and generate meaning in the way they deal with text. LÄS MER

 3. 3. Musikskap. Musikstunders didaktik i förskolepraktiker

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Ylva Holmberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actors; content; didactics; early childhood education; music education; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Music; Didactic; Early childhood; Musikskap; musicship;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett didaktiskt närmande beskriva och analysera musikstunder i förskolepraktiker. Studiens syfte är också att på en vetenskaplig grund spåra och utpröva begrepp som kan beteckna och fånga musikstundernas figuration, i detta fall en beskrivning av fenomenet som leder till ett didaktiskt begrepp. LÄS MER

 4. 4. Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education

  Detta är en avhandling från Kållered

  Författare :Ewa Skantz Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Berättande; Läs- och skrivkunnighet; Digitalteknik; Informationsteknologi; Förskolan; Narration Rhetoric ; Digital electronics; Literacy; Education; Preschool;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Naturorienterad utbildning i förskolan pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Susanne Klaar; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Pedagogik; Education; Preschool; early childhood education; science education; nature; teaching; meaning making; John Dewey; pragmatism; transaction; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER