Sökning: "praxisgemenskaper"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet praxisgemenskaper.

 1. 1. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Gudrun Svedberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 2. 2. Dialogkompetens i skolans vardag en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : I hörselklass finns barn och ungdomar med olika grad av hörselnedsättning där alla har behov av hörapparat samt hörselteknisk utrustning i miljön. Det initiala problemområdet inför detta avhandlingsarbete handlade om att kommunikationsmönstret i klassrum för elever med hörselnedsättning starkt påverkades av vald hörselteknisk lösning, vilket bidrog till en passiv inställning till kommunikation mellan eleverna. LÄS MER