Sökning: "biography and theory"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden biography and theory.

 1. 1. Text och tolkning i svenska författarbiografier : Elin Wägners Selma Lagerlöf, Elisabeth Tykessons Atterbom och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of Swedish literary biography; Keywords: Literary biography; Swedish 20th century biography; Ira B. Nadel; Leon Edel; General and comparative literature; literature criticism; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; biography and theory; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Undetermined Syftet med avhandlingen är dels att undersöka författarbiografin som litterär text, dels att finna en rimlig ståndpunkt i den teoretiska debatt där biografins fiktionalitet har lyfts fram. I inledningen tar jag upp den teoretiska utveckling som rör detta metaperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Gustafs ansigter : selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martine Cardel Gertsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; contexts and interpretation; biography and poetry; self-representation; primitivism; identity; mystical and religious imagery; surrealism; Nietzsche; vitalism; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den dansk-svenske forfatter Gustaf Munch-Petersen (1912-1938) betragtes som en af portalskikkelserne i den danske lyriske modernisme. Han døde 26 år gammel som frivillig i den spanske borgerkrig, en konflikt, vi i dag ofte betragter som en del af optakten til anden verdenskrig. LÄS MER

 3. 3. Emily Dickinson : A study of the production of an author

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Lena Christensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; editorial theory; electronic archives; biography; textual criticism; American poetry; American literary history; Emily Dickinson; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Since they were first published in the 1890's Emily Dickinson's (1830-1886) poems have elicited queries regarding the proprieties of editing. This dissertation considers processes through which Dickinson's work has been edited in the twentieth century and how such editorial processes contribute specifically to the production of Emily Dickinson as author. LÄS MER

 4. 4. Mind the Mind : Strategic Communication in the Swedish Green Party

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emma Svensson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic Communication; Strategic Political Communication; Election Campaigns; Practice Theory; Strategy as Practice; Objective Mind; Biography; Positioning; Tensions; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : An increasingly complex environment and pressure from external publics on organizations to speak consistently challenge contemporary organizations. Strategic communication has been portrayed as offering a method for organizations to handle these complexities and is characterized not only as a rational way to handle problems organization face by centralizing, planning, and controlling, but as inevitable. LÄS MER

 5. 5. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. LÄS MER