Sökning: "Maria Ericson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Ericson.

  1. 1. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

    Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

    Författare :Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". LÄS MER